Försäkringar och Ekonomisk hjälp

Begravningskostnaderna betalas med den avlidnes tillgångar. Om barnet saknar egna tillgångar och det inte finns någon försäkring som täcker begravningskostnaderna är det i första hand barnets vårdnadshavare som är betalningsansvariga. Som förälder har man försörjningsplikt för barnet, i första hand, tills barnet fyller 18 år. Om dödsboet behöver ekonomiskt bistånd, kan man ansöka hos Individ & familjeomsorgen i hemkommunen.

Vi på Kungsbacka Begravningsbyrå kan hjälpa er att få fram samtliga försäkringar som finns tecknade. Man behöver få tid att sörja och vara med varandra och inte behöva sitta i långa telefonköer till försäkringsbolag.

Barnförsäkringar

En barnförsäkring ger barnet och familjen det extra skydd som kan behövas vid en svårare sjukdom eller skada genom olycksfall. I Sverige har alla rätt till barnförsäkring, sjukvård och omsorg genom det allmänna.

Barngruppslivsförsäkringar

En barngruppsförsäkring kan ingå i en gruppmedlems försäkring och gäller ett arvsberättigat barn till en gruppmedlem. Avlider barnet under försäkringstiden utbetalas 25 000 kr som begravningshjälp.

Föräldrar kan genom sin grupplivförsäkring via sin fackförening och som arbetsgivare ha barnet medförsäkrat, dessutom finns många privata försäkringar som kan vara tecknade av föräldrarna, ibland innan barnet fötts.

Skolförsäkringar

Barn och ungdomar som vistas inom barnomsorg eller skola är genom kommunen försäkrade, men alla skolförsäkringar täcker inte fritiden.

Om ett barn dör i samband med förlossningen

Om du har mist ett barn under 18 år