Tackkorttexter

1. För allt vänligt deltagande i vår sorg, ber vi få framföra vårt varma tack.

2. För den vackra blomstergärden samt för visad vänlighet och omtanke som visats oss i vår stora sorg framföres ett varmt tack.

3. För all vänlighet och visat deltagande i vår sorg vill vi framföra vårt varma och innerliga tack.

4. För visad vänlighet och allt deltagande i vår sorg framför vi vårt varma tack.

5. För visad vänlighet och allt deltagande i vår stora sorg, för minnesgåvor samt alla vackra blommor vid begravningen, framför vi vårt varma tack.

6. Ett varmt tack för alla bevis på vänlighet och deltagande i vår stora sorg.

7. För visad vänlighet och deltagande i vår sorg, tackar vi varmt och innerligt.

8. För visad vänlighet och allt deltagande i vår stora sorg samt för alla vackra blommor framför vi vårt varma tack.

9. För visad vänlighet och allt deltagande i min stora sorg samt för den vackra blomstergärden får jag framföra mitt varma tack.

10. För visad vänlighet och allt deltagande i min stora sorg samt för alla vackra blommor tackar jag varmt.

11. För allt vänligt deltagande i min stora sorg, framför jag mitt varma tack.

12. För visad vänlighet och allt deltagande i sorgen vid bortgång, ett varmt tack.

13. För visad vänlighet och varmt deltagande i sorgen efter samt för alla vackra blommor framföres härmed ett innerligt tack.

14. För visad vänlighet och varmt deltagande i sorgen efter samt för alla vackra blommor och minnesgåvor framföres härmed ett innerligt tack.