Arvsskifte

När det finns mer än en delägare i ett dödsbo skall ett arvskifte göras, men först skall alla dödsboets skulder betalas. Om det finns en make/maka eller sambo skall en bodelning göras först. Därefter fördelas behållningen mellan arvtagarna.

Ett arvskifte skall godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare för att kunna verkställas. Om delägarna inte är överens om hur arvet skall fördelas kan man hos tingsrätten begära att en skiftesman tillsätts som gör arvskiftet. Arvskiftet kommer sedan tillsammans med bouppteckningen att ligga till grund för avslut av bankkonton, försäljning av värdepapper och eventuell ansökan om lagfart för fastighet.

Vi på Kungsbacka Familjejuridik hjälper er med detta i samband med upprättande av bouppteckningen.

David Lundström

Auktoriserad Boutredare

Delägare

Elin Sandberg

Auktoriserad boutredare

Paralegal

Denice Öhlund

Jurist