Checklista

Några saker bör du ordna snarast
– annat kan vänta

Det finns en del saker som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem om du inte redan har gjort det. Som stöd för ditt minne har vi i punktform i den här foldern samlat sådant som du kan behöva ordna med. Allt gäller kanske inte i din situation. Då är det bara att gå vidare. Vi har också lämnat plats för sådant som du själv kan vilja notera.

Kontakt med myndigheter

När ett dödsfall har skett meddelas det inom kort till skatteverket med automatik. Skatteverket meddelar i sin tur ett flertal myndigheter.

Post och reklam

Direktreklamföretagen får information samtidigt med myndigheterna, men räkna ändå med att det kommer reklam en tid efter dödsfallet. Om bostaden står obebodd kan det vara lämpligt att ordna eftersändning av post till någon efterlevande. För att få kvittera ut försändelser i den dödes namn måste man ibland ha ett så kallat vårdnadsintyg. Anmäl eftersändning till Adressändring, tel 0771-97 98 99, www.adressandring.se Informera grannar till den döde Meddela brevvänner, även e-post

Föreningar och organisationer

Att säga upp medlemskapet är inte enda skälet att ta kontakt med föreningar och organisationer. En förening där den döde varit aktiv kan vilja skicka blommor eller vara representerad vid begravningen. Det kan också finnas ett medlemskonto eller en insats som ska återbetalas till dödsboet, eller en medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall. Här följer exempel på vanliga föreningar.

 • Ordenssällskap Motor-/husvagnsklubb
 • Båtklubb Kyrka/samfund
 • Frilufts-/turistföreningar Fackförening
 • Naturskyddsförening Pensionärsförening
 • Hantverksförening Bostadsrättsförening
 • Konsumentförening Samfällighet
 • Hjälporganisation Sport-/idrottsklubb
 • Bokklubb Kör/musikklubb

Annat att tänka på

Det är många praktiska saker som kan behöva tas om hand vid ett dödsfall. Här är fler exempel.

 • Ordna inackordering åt husdjur
 • Vattna blommor
 • Töm kylskåp, sopkorg och postlåda
 • Sänk värmen
 • Förebygg inbrott (belysning på timer t ex)
 • Hämta tillhörigheter på sjukhus
 • Meddela hemtjänst och eventuellt städbolag
 • Återlämna handikapphjälpmedel/larm
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Lämna vapen till polisen (även slutstycke)
 • Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Om avliden har gravrätt skall den ändras till levande person
 • Nästa deklaration
 • Avsluta personliga sidor på internet

Du är alltid välkommen till oss för råd och hjälp

För att den begravning som du är med och ordnar ska bli så bra som möjligt har vi tagit fram skriften ”Begravningen – ett minne för livet” som är basen i den information du får som kund hos oss.

Skriften kan ses som en liten uppslagsbok och har tillsammans med vårt övriga informationsmaterial svaret på de flesta frågor som aktualiseras i samband med ett dödsfall.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi hjälpa dig med allt från boutredning, bouppteckning och förvaltning av dödsboet samt försäljning av värdepapper, fast egendom och lösöre. Har vi inte egen kunskap i någon fråga kan vi förmedla kontakt med andra specialister.

Försäkringar

 • Förutom egendoms- och kapitalförsäkringar finns ofta specialförsäkringar
 • för t ex mobiltelefon, dator eller TV. Vissa
 • försäkringar är inte längre aktuella – andra bör kanske föras
 • över till ny försäkringstagare. Det är också viktigt att bevaka
 • eventuella försäkringsutfall eller premieåterbetalningar i
 • samband med dödsfallet.
 • Livförsäkring Husvagnsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring MC-försäkring
 • Sjukförsäkring Båtförsäkring
 • Pensionsförsäkring Cykelförsäkring
 • Kapitalförsäkring Mopedförsäkring
 • Villaförsäkring Datorförsäkring
 • Fritidshusförsäkring TV-försäkring
 • Hemförsäkring Mobiltelefonförsäkring
 • Bilförsäkring Urförsäkring
 •  

Abonnemang och avtal

För att undvika onödiga avgifter kan det vara viktigt att säga upp abonnemang och avtal. Det kan också vara aktuellt att överlåta avtal på någon efterlevande.

 • Hyreslägenhet (1 månads uppsägning vid dödsfall)
 • El/gas
 • Sophämtning
 • Garage eller parkeringsplats
 • Vatten och avlopp
 • Telefon/mobiltelefon
 • Internetabonnemang
 • Satellit-, kabel- och digital-TV
 • Leasing/hyresavtal (TV, dator etc)
 • Avbetalningskontrakt
 • Tidningsprenumerationer

Kontokort, banker och kreditinstitut

Det kan vara klokt att inte genast säga upp bankkonton eftersom det kan försvåra utbetalningar i dödsboets namn. Däremot bör du genast klippa sönder betal- och kreditkort och meddela de företag som ställt ut korten.

 • Bankomatkort/betalkort/kreditkort
 • Kundkort/rabattkort (ICA, Åhléns, etc)
 • Bensinkort
 • Skogskonto (samråd med revisor före avslut)
 • Bank- och plusgirokonto
 • Se över eller stoppa automatiska banköverföringar,
 • autogiro
 • Kontrollera borgensåtaganden, reverser
 • Inventera, säg upp eller överlåt bankfack
 • E-fakturor – kontakta avsändaren