Att tänka på

Ett dödsfall kommer många gånger utan förvarning. Att tänka klart och rationellt i den situationen på allt som måste ordnas, är inte helt lätt. Därför har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på, som vi hoppas ska vara till hjälp. Vid besöket hos oss får ni broschyren "Ett stöd för minnet". Delar av den nedanstående checklistan kanske inte stämmer i din situation, då är det bara att hoppa över de punkterna.

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till Skattemyndigheten som handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam

Reklam kan komma i den avlidnes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut med anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, t.ex. cykel- eller urförsäkringar.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m.

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerd. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställare

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den avlidne varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Annat som man behöver tänka på

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne skött om