Vid dödsfall

När en anhörig avlider kan sorgen göra att man kanske inte är samma person som man vanligtvis brukar vara. Då är det viktigt att man inte har för bråttom. Oftast kan beslut och önskemål kring begravningen vänta ett par dagar tills man känner sig redo. Vanligtvis brukar anhöriga komma till begravningsbyrån för att gå igenom den avlidnes eller anhörigas önskemål inför begravningen. Vi gör även hembesök för den som önskar.

Vid dödsfall i bostad, på äldreboende eller sjukhus har vi olika lösningar. Vi står till tjänst dygnet runt och erbjuder flera alternativ till omhändertagande av den avlidne. Våra anpassade lösningar gör det mindre kostsamt och samtidigt värdigt och hedrande för den avlidne.

Ibland kan vissa beslut behöva fattas på kort tid, t.ex om den avlidne befinner sig i sin bostad eller på ett äldreboende då omhändertagande av den avlidne och hämtning är aktuellt.

Enligt lag ska gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsdagen. Anhöriga kan begära anstånd med gravsättning eller kremering hos Skatteverket om det föreligger särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara då de anhöriga är oense om gravsättning eller kremering ska ske, om en anhörig på grund av sjukdom är förhindrad att ordna med begravningen, om den avlidne har donerat sin kropp till forskningsändamål eller om polisutredning har inletts. Anhörigas förhinder att delta i begravningsceremonin eller särskilda önskemål om officiant eller lokal utgör däremot inte skäl för anstånd.

Vi hjälper dig med anståndsbegäran om du så önskar.