Efter begravningen

Efter begravningen är det vanligt att man känner tomhet och sorgen tar ett nytt grepp.

På något sätt måste man försöka komma tillbaka till ”vardagen”. Det finns olika stödgrupper för familjer som är eller har varit i samma situation, som kan räcka ut en hjälpande hand för att livet ska kunna gå vidare.

Stödgrupper

VSFB - Vi som förlorat ett Barn

VFSB är en politisk och religiöst oberoende föräldraförening med medlemmar över hela Sverige. VSBF vänder sig till alla föräldrar, oavsett barnets ålder. ”Barn är barn så länge det finns en förälder som sörjer”

VSFB

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden är en rikstäckande organisation som erbjuder olika former av stöd som till exempel kontakt med stödfamilj, samtalsgrupper, familjehelger och minnesstunder.

Spädbarnsfonden

SPES - Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

Nätverket är religiöst och politiskt bundet och har som ändamål att fungera som stödgrupp, kunskapsbank och påtryckningsgrupp i samhället.

VIMIL

Svenska kyrkan

Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att hjälpa människor i sorg och alla församlingar erbjuder stöd i form av samtal eller sorgegrupper för de som behöver det. Sorgegrupperna är små med 5-8 deltagare, som träffas med erfarna ledare. Där finns möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation

Svenska kyrkan