Val av ceremoni

Hur vill ni att begravningsceremonin ska se ut? En ceremoni med religiösa förtecken eller en borgerlig ceremoni? En mycket enkel ceremoni eller en personligt präglad ceremoni som speglar den avlidnes liv och gärning? Det här är viktiga frågor som ni bör ställa er inom familjen innan ni börjar planera begravningen. Det finns inga formella krav på hur en begravning skall vara. Ni har alltså själva stora möjligheter att påverka utformningen av begravningen.

Enligt Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt svenska kyrkans ordning innebär att det finns en uppgjord ceremoni som ni kan komplettera med t.ex. extra sång och musik inom ramen för det kyrkliga.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning betyder att ceremonin är helt fri i sin form. Det innebär att ni har full frihet när det gäller val av sång och musik, vad som skall sägas och vem som skall vara begravningsförrättare. Vi har utbildad personal som kan åta sig att vara förrättare vid begravningen. Välkomna in och hämta vår skrift om borgerlig begravning eller ladda ner den som pdf här>> (broschyren Borgerlig Begravning).

En personligt präglad begravning

Det viktigaste för er är kanske inte valet mellan en religiös präglad ceremoni eller en borgerlig begravning? Något som allt fler väljer är en ceremoni som speglar den avlidne personens liv, intressen och karaktär. Det kan handla om allt från att välja en kista som speglar den avlidnes intresse för hav och sjö eller att välja musik och sång för den avliden som älskade Elvis musik.

Valet är ert - alla möjligheter står öppna!

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som Auktoriserad Begravningsbyrå har vi kunskaper i- och respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer. Vi hjälper dig med allt oavsett vilken religion eller kultur som ska prägla ceremonin.

Vill du veta mer om begravningsformer i olika kulturer och religioner kan du läsa mer här >>

Val av musik och dikter

Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Utöver orgelmusiken förekommer ofta solosång, körsång eller musik med något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik, även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>

Klicka här för förslag på Verser och dikter >>