Kungsbacka Familjejuridik

Kungsbacka Familjejuridik

Det finns mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. En bouppteckning behöver upprättas med en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita våra egna juridiska experter på Kungsbacka Familjejuridik.

Auktoriserad kompetens

Våra auktoriserade jurister har god kännedom om lagstiftningen och upprättar bouppteckningar. I vårt åtagande ingår att ta kontakt med folkbokföringen för släktutredning, banker och försäkringsbolag för kontroll av konton och vilka försäkringar som finns. En normal bouppteckning kostar 6.600 kronor men i mer tidskrävande boutredningar tillkommer en debitering på 1.250 kr/timma.

Fler juridiska tjänster

Vi hjälper även till med andra juridiska tjänster som t.ex. arvskiften, avveckling av dödsbon och gåvobrev m.m. Timarvode för dessa tjänster är 1.875 kronor/timma.

Om du vill veta mer

Du är välkommen att ta del av en liten översikt och hjälpreda som heter "Vem ärver vad" som informerar om bouppteckning, boutredning, arvskifte och annat som berör den juridiska delen efter ett dödsfall samt även testamente och andra juridiska dokument.

Våra juridiska experter

Du är alltid välkommen att kontakta våra juridiska experter på Kungsbacka Familjejuridik direkt.

 

David Lundström

Auktoriserad boutredare
Delägare
0300-10334

phone:

Jan Holmquist

Jur. kand.
0300-724 44
 

email:
phone: