Kungsbacka Familjejuridik

Det finns mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. En bouppteckning behöver upprättas med en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita våra egna juridiska ombud på Kungsbacka Familjejuridik.

Auktoriserad kompetens

Våra auktoriserade boutredare har god kännedom om lagstiftningen och upprättar bouppteckningar. I vårt åtagande ingår att ta kontakt med folkbokföringen för släktutredning, banker och försäkringsbolag för kontroll av konton och vilka försäkringar som finns.
En normal bouppteckning kostar 6.600 kr men i mer tidskrävande boutredningar tillkommer en debitering på 1.250 kr/timma.

Fler juridiska tjänster

Vi hjälper även till med andra juridiska tjänster som t.ex. arvskiften, avveckling av dödsbon och testamenten m.m. Timarvode för dessa tjänster är 1.875 kr/timma.

Läs mer om

Bouppteckning
Arvsskifte
Testamente
Gåvobrev
Framtidsfullmakt

Vår juridiska avdelning

Du är alltid välkommen att kontakta Kungsbacka Familjejuridik direkt på 0300-93 90 10.

 

David Lundström

Auktoriserad boutredare
Delägare
Växel. 0300-939010

phone:
Direkt 0300-939011

Elin Sandberg

Auktoriserad boutredare
Paralegal
Växel. 0300-939010

email:
phone:
Direkt 0300-939012