Testamente

Den som vill ändra arvsordningen kan upprätta ett testamente. Alla har rätt att själv bestämma vem eller vilka som skall ärva.

För att ett testamente skall vara giltigt skall det uppfylla vissa formkrav: Testamentet skall upprättas skriftligt. Den som skriver testamentet måste vara minst 18.

Testators namnteckning skall bevittnas av två ojäviga personer som fyllt minst 15 år och som båda skall vara närvarande vid bevittnandet av testamentet. De skall känna till att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

I ett testamente kan testator bestämma att hela arvet, en del av arvet, vissa bestämda saker, eller en viss summa pengar skall tillfalla någon bestämd person, förening eller organisation.

Ett testamente registreras inte. Den som har upprättat ett testamente och vill ändra det, förstör eller återkallar det gamla testamentet och ersätter det med ett nytt. För att ett testamente skall bli giltigt är det viktigt att man förfar med det på rätt sätt.

Vi på Kungsbacka Familjejuridik har god kunskap om att hjälpa er och att utforma ett testamente.

Ett testamente skall förvaras så att det inte kommer i orätta händer. Ett säkert sätt att förvara det är att lämna det till oss på Kungsbacka Begravningsbyrå där vi förvarar det säkert mot en engångskostnad av 1.800 kronor. Kungsbacka Begravningsbyrå förvarar det och bevakar att det kommer fram när testator avlider.

David Lundström

Auktoriserad Boutredare

Delägare

Elin Sandberg

Auktoriserad boutredare

Paralegal

Denice Öhlund

Jurist