Tackkorttexter

1. För allt vänligt deltagande
i vår sorg, ber vi få framföra
vårt varma tack.
2. För den vackra blomstergärden
samt för visad vänlighet och omtanke
som visats oss i vår stora sorg framföres
ett varmt tack.
3. För all vänlighet och visat 
deltagande i vår sorg vill vi framföra vårt varma och innerliga tack.
4. För visad vänlighet och allt 
deltagande i vår sorg framför 
vi vårt varma tack.
5. För visad vänlighet och allt deltagande
i vår stora sorg, för minnesgåvor samt alla
vackra blommor vid begravningen, framför
vi vårt varma tack.
6. Ett varmt tack för alla bevis på vänlighet
och deltagande i vår stora sorg.
7. För visad vänlighet och deltagande
i vår sorg, tackar vi varmt och innerligt.
8. För visad vänlighet och allt deltagande
i vår stora sorg samt för alla vackra
blommor framför vi vårt varma tack.
9. För visad vänlighet och allt deltagande
i min stora sorg samt för den vackra
blomstergärden får jag framföra mitt
varma tack.
10. För visad vänlighet och allt deltagande
i min stora sorg samt för alla vackra
blommor tackar jag varmt.
11. För allt vänligt deltagande i
min stora sorg, framför jag mitt
varma tack.
12. För visad vänlighet och allt
deltagande i sorgen vid
bortgång, ett varmt tack.
13. För visad vänlighet och varmt deltagande
i sorgen efter
samt för alla vackra blommor framföres
härmed ett innerligt tack.
14. För visad vänlighet och varmt deltagande
i sorgen efter
samt för alla vackra blommor och minnesgåvor
framföres härmed ett innerligt tack.

                       Typsnitt: Garamond Kursiv