Det finns mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. En bouppteckning behöver upprättas med en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Hos oss finns välutbildad auktoriserad personal som har god kännedom om lagstiftningen och som upprättar bouppteckningar. I vårt åtagande ingår att ta kontakt med folkbokföringen för släktutredning, banker och försäkringsbolag för kontroll av konton och vilka försäkringar som finns. En normal bouppteckning kostar 6.400 kronor, men i mer tidskrävande boutredningar tillkommer en debitering på 1.250 kr/timma.

Vi hjälper även till med andra juridiska tjänster som t ex Arvskiften,  Avveckling av dödsbon och Gåvobrev m.m. Timarvode dessa tjänster är 1.875 kronor. 

Du är välkommen att ta del av en liten översikt och hjälpreda som heter "Vem ärver vad" som informerar om bouppteckning, boutredning, arvskifte och annat som berör den juridiska delen efter ett dödsfall även testamente och andra juridiska dokument.

Juridiska avdelningen

Jan Holmquist, Jur Kand. direkt tel: 0300-72444

David Lundström, Auktoriserad boupptecknare direkt tel: 0300-10334